47 európai ország a melegjogok mellett

 

47 európai ország a melegjogok mellett

Történelmet írt 2010. március 31-én az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága, amikor 12 fejezetben és 46 pontban egyhangúlag elfogadta az Ajánlások a szexuális irányultság és nemi identitás szerinti hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet szolgáló intézkedésekről című dokumentumot. Ez a világ első olyan kormányközi megállapodása, amely az emberi jogi alapelveket a meleg, leszbikus, biszexuális és transznemű (LMBT) emberekre is alkalmazza.

Az ajánlás 46 pontban fogalmazza meg, hogy a tagállamoknak milyen jogalkotási feladataik vannak, és milyen állami politikákra és programokra van szükség az LMBT emberek által elszenvedett hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés érdekében. A dokumentum kilenc problématerületre összpontosít, ezek: a gyűlöletbeszéd és gyűlölet-bűncselekmények, az egyesülési és gyülekezési jog, a család és magánélet, a munkavállalás, az oktatás, az egészségügy, a lakhatás, a sport és a menekültügy.

A dokumentum többek között kitér rá, hogy a hatóságok kötelesek biztosítani:

- az LMBT emberek békés utcai megmozdulásokhoz fűződő jogát;

- az LMBT emberek hátrányos megkülönböztetése a gyermek-elhelyezés, az örökbefogadás és a mesterséges megtermékenyítés során is tilos;

- az iskolai tananyagoknak objektív információkat kell tartalmazniuk a homoszexualitás és a transzneműség kérdése kapcsán;

- a transzneműek számára biztosítani kell a nem megváltoztatására irányuló orvosi beavatkozások elérhetőségét, valamint

- lehetővé kell tenni, hogy nemüket hivatalosan is megváltoztassák.

A Magyar LMBT Szövetség üdvözli e történelmi jelentőségű megállapodás elfogadását, és felszólítja a magyar kormányt, hogy az érintettek civil szervezeteinek bevonásával készítsen középtávú cselekvési tervet a dokumentumban vállalt kötelezettségek megvalósítása érdekében.

A dokumentum teljes szövege elérhető: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1606669&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383


Sajtókapcsolat:

Steigler Sándor

Topics: 
Read: